Revisionen, 2018-05-16

Organ

Revisionen

 

Sammanträdesdatum

2018-05-16

 

Paragrafer

§§ 55 - 70

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-24

 

Datum då anslaget tas ned

2018-06-15

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet