Revisionen, 2018-06-07

Organ

Revisionen

 

Sammanträdesdatum

2018-06-07

 

Paragrafer

§§ 71 - 87

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-13

 

Datum då anslaget tas ned

2018-07-05

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet