Revisionen, 2019-08-15

Organ

Revisionen

 

Sammanträdesdatum

2019-08-15

 

Paragrafer

§§ 81-92

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-23

 

Datum då anslaget tas ned

2019-09-16

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://astorp.se/download/18.6daa9b7f16afd98abe93d72/1566543050596/Protokoll%20Revisionen%202019-08-15%20%C2%A7%C2%A7%2081-92.pdflänk till annan webbplats