Socialnämndens arbetsutskott - 2018-02-06

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-02-06

 

Paragrafer

§§ 40-50

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-07

 

Datum då anslaget tas ned

2018-02-28

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/5/2018/01/protokoll-snau-2018-02-06.pdf