Socialnämndens arbetsutskott, 2018-03-06

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-03-06

 

Paragrafer

§§ 80-105

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-08

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-29

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/sof/test/kallelser-och-protokoll-arbetsutskott/