Socialnämndens arbetsutskott, 2018-04-03

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-04-03

 

Paragrafer

§§ 132-141

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-05

 

Datum då anslaget tas ned

2018-04-26

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/sof/test/kallelser-och-protokoll-arbetsutskott/