Socialnämndens arbetsutskott, 2018-05-02

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-05-02

 

Paragrafer

§§ 156-164

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-03

 

Datum då anslaget tas ned

2018-05-24

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/wp-content/uploads/sites/5/2018/01/protokoll-snau-2018-05-02.pdf