Socialnämndens arbetsutskott, 2018-11-27

Organ

Socialförvaltningen

 

Sammanträdesdatum

2018-11-27

 

Paragrafer

§§ 439-451

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-27

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-18

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

Finns på intranät