Socialnämndens arbetsutskott, 2019-03-07

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-03-07

 

Paragrafer

§§ 48-62

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-07

 

Datum då anslaget tas ned

2019-03-28

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/sof/test/kallelser-och-protokoll-arbetsutskott/