Socialnämndens arbetsutskott, 2019-04-04

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-04-04

 

Paragrafer

§§ 82-89

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-04

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-25

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

https://intranat.astorp.se/sof/test/kallelser-och-protokoll-arbetsutskott/