Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2018-02-06

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-02-06

 

Paragrafer

§§ 51-76

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-07

 

Datum då anslaget tas ned

2018-02-28

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

http