Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2018-03-06

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-03-06

 

Paragrafer

§ 106

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-06

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-27

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

http