Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2018-03-06

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum

2018-03-06

 

Paragrafer

§§ 107-130

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-08

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-29

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

http