Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2018-04-03

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-04-03

 

Paragrafer

§§ 142-150

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-05

 

Datum då anslaget tas ned

2018-04-26

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet