Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2018-04-16

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-04-16

 

Paragrafer

§ 151

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-16

 

Datum då anslaget tas ned

2018-05-07

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

http