Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2018-05-02

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-05-02

 

Paragrafer

§§ 165-189

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-03

 

Datum då anslaget tas ned

2018-05-24

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

http