Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2018-05-14

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-05-14

 

Paragrafer

§ 190

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-14

 

Datum då anslaget tas ned

2018-06-04

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet