Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2018-06-05

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-06-05

 

Paragrafer

§§ 206-224

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-05

 

Datum då anslaget tas ned

2018-06-26

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

http