Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2018-11-27

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-11-27

 

Paragrafer

§§ 427-438

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-27

 

Datum då anslaget tas ned

2018-12-18

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen