Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2019-04-04

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-04-04

 

Paragrafer

§§ 74-81

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-04

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-25

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen