Socialnämndens arbetsutskott (Sekretess), 2019-08-08

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-08-08

 

Paragrafer

§§ 171-184

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-08

 

Datum då anslaget tas ned

2019-08-29

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen