Socialnämnden (Sekretess), 2018-01-22

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-01-22

 

Paragrafer

§§ 1-3

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-23

 

Datum då anslaget tas ned

2018-02-13

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

http