Socialnämnden (Sekretess), 2018-02-19

Organ

Socialnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-02-19

 

Paragrafer

§§ 38

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-21

 

Datum då anslaget tas ned

2018-03-14

 

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

 

Länk till protokollet

http