Valnämnden, 2018-06-11

Organ

Valnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-06-11

 

Paragrafer

§§ 1 - 7

 

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-12

 

Datum då anslaget tas ned

2018-07-06

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet

http://www.astorp.se/download/18.1a1bfa47162da724c017e18/1528787254377/Protokoll+Valn%C3%A4mnden+2018-06-11.pdflänk till annan webbplats