Valnämnden, 2019-03-07

Organ

Valnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-03-07

 

Paragrafer

§§ 12 - 22

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-08

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-01

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet [Klicka här]länk till annan webbplats