Valnämnden, 2019-04-04

Organ

Valnämnden

 

Sammanträdesdatum

2019-04-04

 

Paragrafer

§§ 23-26

 

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-05

 

Datum då anslaget tas ned

2019-04-29

 

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Länk till protokollet [Klicka här]länk till annan webbplats