Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Journummer

Det kan finnas tillfällen då du behöver komma i kontakt med olika samhällsfunktioner i mer eller mindre brådskande fall. Befinner du dig i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från till exempel ambulans, polis, brandkår, giftinformation, jourhavande läkare, ska du ringa SOS Alarm på 112. SOS Alarm är öppet dygnet runt och ska användas vid akuta nödsituationer, att medvetet missbruka nödnumret 112 är brottsligt.


Räddningstjänst
För brandsläckning och räddning, ring 112.


Polis 
I nödsituation, ring 112.
Vid ärenden till polisen som inte är akuta ring 114 14. Det kan röra sig om anmälan av brott och andra allvarliga händelser, tips kring brott eller upplysningar om passfrågor, trafikfrågor, migrationsfrågor, tillståndsfrågor.


Försvunna barn

Om ett barn har försvunnit, ring 116 000. Journumret, 116 000, är tillgängligt dygnet runt, året om oavsett i vilket EU-land du befinner dig i.


113 13 - informationsnummer

Till 113 13 ringer du om du vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.


Ambulans
I nödsituation, ring 112.


Läkare
I nödsituation, ring 112.


Sjukvårdsupplysning och sjukvårdsrådgivning
Vi som bor i Skåne ska ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning från och med den 1 april i 2013. Vi kan även gå in på sjukvårdsrådgivningens webb www.1177.selänk till annan webbplats för att få information eller ställa frågor (man kan vara anonym) om sjukdomar, behandlingar och läkemedel.


Sjukvårdsrådgivning när du är utomlands
Ring telefonnumret + 46 771 11 77 00 när du är utomlands och vill komma i kontakt med 1177 Sjukvårdsrådgivningen.


Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare
Via texttelefon kan hörselskadade, döva och talhandikappade få hjälp i medicinska frågor. Det nationella numret för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 020-33 00 00. Vid akuta situationer gäller nödnumret 112.


Giftinformationscentral
Behöver du få råd om akuta förgiftningar och lämplig behandling vid förgiftningstillbud kan du ringa 08-33 12 31 dygnet runt. Du får svar på dina frågor från en specialutbildad apotekare.


Socialjouren
Socialjouren hanterar akuta sociala problem när övriga socialtjänsten inte finns tillgänglig under kvällar, veckoslut och helger.

Telefon:

042-10 68 69


Öppettider:
Måndag-torsdag kl 17.00-24.00
Fredag kl 17.00-02.00
Lördag kl 10.00-02.00
Söndag och helgdagar kl 10.00-24.00 (om helgdagen inträffar på en fredag eller lördag har jouren öppet till 02.00)


Kvinnojouren Helsingborg 042-18 15 10

Kvinnojouren Ängelholm Vardagar 0431-102 96, helger 0709-440 407

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50


Brottsofferjouren 0431-143 00
 
Felanmälan vatten och avlopp, NSVA 010-490 97 00


Jourtelefon tekniska kontoret

Vardagar 07.00-16.00     Telefon: 042-640 00

Efter kl. 16.00 jourtelefon Telefon: 0734-175 211


Akut felanmälan för gata, gatubelysning och park

Vardagar 07.00-16.00    Tel. 042-640 00

För felanmälan av el, tele, fjärrvärme och gas hänvisas till respektive operatör.

Senaste publiceringsdatum: 2020-04-02
Sök på hela astorp.se