EU-valet 2024

Söndag den 9 juni 2024 äger EU-valet rum i Sverige och det är då svenska medborgare röstar fram Sveriges representanter till Europaparlamentet för de kommande fem åren.

Rösträtt till EU-valet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år, och
 • är svensk medborgare, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

För att ha rösträtt i valet måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Alla som får rösta i EU-valet i Sverige och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör. Där står även adress och öppettid till vallokalen.

Röstkortet kommer i din brevlåda

Alla som har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet kommer att få sitt röstkort skickat till sin folkbokföringsadress. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt i samt vilket valdistrikt du tillhör och adress till den vallokal du ska gå till om du röstar på valdagen.

Om du inte fått något röstkort, eller om ditt röstkort kommit bort, kan du kontakta Åstorps kommun på 042-640 00 så kan vi i de flesta fall hjälpa dig att skriva ut ett nytt.

Om uppgifterna på röstkortet inte stämmer ska du kontakta Länsstyrelsen Skåne, telefon 010-224 10 00.

Om du inte kan ta dig till en vallokal

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med bud. Budet måste vara minst 18 år och vara en anhörig eller vårdare.

Att rösta med bud kräver en budröstningssats som kan hämtas i vallokaler under förtidsröstningen och under valdagen. Det går också bra att beställa hem en budröstningssats genom att kontakta Åstorps kommun på telefon 042-640 00.

Du kan även få hjälp med ambulerande röstmottagning där vi kommer hem till dig och hjälper dig att rösta hemifrån eller på annan plats. Kontakta i så fall Åstorps medborgarkontor på 042-640 00. Denna tjänst erbjuds endast till väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe.

Varför ska jag rösta i EU-valet?

Att rösta i EU-valet 2024 är viktigt av flera skäl:

 1. Demokratiskt inflytande: Genom att rösta utövar du din demokratiska rättighet att påverka politiken och beslutsfattandet inom EU. Ditt val ger dig möjlighet att bidra till att forma EU:s framtid och påverka de frågor som är viktiga för dig och Sverige.
 2. EU:s betydelse: EU har en stor inverkan på medlemsländernas politik och lagstiftning. Beslut som fattas inom EU kan påverka allt från handel och miljö till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Genom att rösta kan du vara med och välja representanter som kommer att påverka dessa frågor på EU-nivå.
 3. Gemensamma utmaningar: EU är en union av länder som står inför gemensamma utmaningar såsom klimatförändringar, migration, ekonomisk tillväxt och säkerhet. Ditt val kan bidra till att forma EU:s politik och strategier för att hantera dessa utmaningar på ett sätt som du anser vara bäst.
 4. Stärka demokratin: Ett högt valdeltagande stärker demokratin och legitimiteten hos de valda representanterna. Genom att rösta visar du ditt engagemang för demokratiska principer och för att EU ska vara en representativ och inkluderande union.
 5. Rättvisa och jämlikhet: EU:s beslut och politik kan påverka olika samhällsgrupper på olika sätt. Genom att rösta kan du bidra till att säkerställa att EU:s politik främjar rättvisa, jämlikhet och inkludering för alla medborgare.

Vanliga frågor och svar om EU-valet 2024

Förtidsröstningen börjar den 22 maj. Då kan du rösta i följande lokaler och tidpunkter:

Medborgarkontoret

Måndag – onsdag 08:00 – 16:00
Torsdag 08:00 – 17:00
Fredag 08:00 – 15:00
Lördag - söndag 10:00 – 12:00
Torsdag 6/6 10:00 – 12:00
Lördag 8/6 10:00 – 15:00
Valdagen 9/6 08:00 – 21:00

Övriga förtidsröstningslokaler/tider

Onsdag 22/5 Komvux, Europakrysset 09:00 – 12:00
Torsdag 23/5 Kvidinge bibliotek 13:00 – 17:00
Fredag 24/5 Vidåsen 10:00 – 11:00 och Rönnåsen 13:00 – 14:00 (endast för boende och personal)

Måndag 27/5 Hyllinge bibliotek 14:00 – 18:00
Tisdag 28/5 Kvidinge bibliotek 14:00 – 18:00
Onsdag 29/5 Nyvång bibliotek 13:00 – 17:00
Torsdag 30/5 Kvidinge bibliotek 13:00 – 17:00
Fredag 31/5 Astern 10:00 – 11:00 (endast för boende och personal) och Backsippan 13:00-14:00 (endast ambulerande)

Måndag 3/6 Hyllinge bibliotek 14:00 – 18:00
Tisdag 4/6 Kvidinge bibliotek 14:00 – 18:00
Onsdag 5/6 Nyvång bibliotek 13:00 – 17:00
Torsdag 6/6 Medborgarkontoret 10:00 – 12:00
Fredag 7/9 Medborgarkontoret 08:00 – 15:00

Både vid röstning i vallokal på valdagen och under förtidsröstningen måste du kunna styrka din identitet. Du kan styrka din identitet på tre sätt:

 1. Visa legitimation i form av id-kort, körkort, pass eller e-legitimation i form av mobilt bankID eller Freja eID+.
 2. Vara känd av röstmottagaren.
 3. Någon annan person går i god för din identitet. Då måste den som går i god visa sin ID-handling. Personnumret på den som går i god skrivs ned i röstlängden.

Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Du kan enbart förtidsrösta en gång.

Har du redan röstat i vallokal på valdagen går det inte att ångra din röst.

Den vallokal som du ska rösta i på valdagen står på ditt röstkort. Vallokalen är bara öppen under valdagen den 9 juni.

Under förtidsröstningen kan du rösta i vilken lokal som helst så länge du har både giltig id-handling, är känd för röstmottagaren eller någon annan person går i god för din identitet och du har med ditt röstkort.

Vallokaler på EU-valdagen – 9 juni 2024

Hyllinge – Hyllinge skola
Kvidinge Landsbygd – Folkets Hus Kvidinge
Kvidinge Tätort – Folkets Hus Kvidinge
Nyvång – Nyvångs skola
Åstorp Bjärshög – Arena Åstorp
Åstorp Björnekulla – Kulturhuset Björnen
Åstorp Centrum – Kulturhuset Björnen
Åstorp Dala – Arena Åstorp
Åstorp Norr – Rågenskolan
Åstorp Öster - Tingdalsskolan

Vallokalerna är öppna klockan 08:00–21:00 under valdagen den 9 juni 2024.

På valdagen röstar du genom att gå till lokalen som står skriven på ditt röstkort. Glöm inte att du måste kunna identifiera dig i vallokalen på ett av tre sätt: legitimation, vara känd av en röstmottagare eller att någon annan går i god för din identitet.

I vallokalen får du ett valkuvert och därefter tar du en valsedel som du tar med dig bakom en valskärm för att göra i ordning din röst genom att lägga i valsedeln i kuvertet och försegla det genom att vika in fliken i kuvertet eller försegla det med den fuktiga svampen alternativt att du slickar på kuvertet. Därefter lämnar du över rösten till röstmottagarna som antecknar dig i röstlängden innan de lägger ner din röst i valurnan.

Du kan be röstmottagarna om hjälp att göra iordning din röst, de har tystnadsplikt och får inte berätta vem du har röstat på. Du kan även ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med bud. Budet måste vara minst 18 år och vara antingen anhörig eller vårdare.

Att rösta med bud kräver en budröstningssats som kan hämtas i röstningslokaler under förtidsröstningen och under valdagen. Det går också bra att beställa en budröstningssats genom att kontakta Åstorps medborgarkontor på 042-640 00.

Du kan även få hjälp med ambulerande röstmottagning där vi kommer hem till dig och hjälper dig att rösta hemifrån eller på annan plats. Kontakta i så fall Åstorps medborgarkontor på 042-640 00. Denna tjänst erbjuds endast till väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe.

Röstkort skickas till alla som har rösträtt. Röstkortet innehåller information om vilket valdistrikt du tillhör och adress till den vallokal du ska rösta i på valdagen. Dessutom står det vilka val du har rösträtt i.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta. Skulle du ha glömt ditt röstkort hemma kan du få hjälp med att skriva ut ett nytt röstkort på Medborgarkontoret.

Det är inget krav att du ska ta med röstkortet när du röstar i din vallokal på valdagen men det underlättar arbetet för röstmottagarna.

Valmyndigheten skickar ut röstkorten och du kommer få det hemskickat senast maj 2024.

Då kan du få ett nytt röstkort. Ring Åstorps medborgarkontor på 042-640 00. Vi kan hjälpa dig med vilken vallokal du tillhör, och kan även mejla eller posta ditt röstkort till dig. Vill du få röstkortet hemskickat till postlådan tar det 2–3 dagar beroende på när posten levererar det.

Uppgifterna på röstkortet hämtas i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen. Om felaktigheten som finns på röstkortet beror på något som skedde innan 30 dagar före valdagen kan du få rättelse i röstlängden. Kontakta snarast Länsstyrelsen i Skåne på telefon 010-224 10 00.

Senast ändrad • 2024-05-22

Kontakt