Hållbar utveckling - Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat begrepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över.

Sveriges kommuner har ett gemensamt uppdrag att arbeta med Agenda 2030. I en kommun påverkar vi utvecklingen i nästan allt vi gör. Det är därför viktigt att arbeta medvetet med hållbarhet.

Agenda 2030 i Åstorps kommun

Kommunen arbetar för att se hur Agenda 2030 och de 17 globala målen kan implementeras och beaktas i planeringen av de delar som omfattar kommunens verksamheter. Vi följer upp de globala målen i styrdokument och beslut.

Kommunen arbetar också med att följa upp mänskliga rättigheter och miljömål.

Glokala Sverige

Åstorps kommun är med i Glokala Sverige tillsammans med ett 90-tal andra kommuner och regioner. Syftet med projektet är att se till att kommunens tjänstemål och politiker får verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Senast ändrad • 2020-05-05