Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Kommunens organisation

Den kommunala organisationen i Åstorps kommun består av fyra förvaltningar och sju verksamhetsnämnder.

Verksamheten leds av kommunstyrelsen och sex nämnder. De sex nämnderna är bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, räddningsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden.

Kommunala bolag

Åstorps kommun är helägare till bolagen Björnekulla fastighetsbolag, Kvidingebyggen och Björnekulla IT AB.

AB Kvidingebyggen är ett helägt dotterbolag till Björnekulla fastighets AB. Björnekulla IT AB äger och driftar bredbandskommunikation.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2020-06-02