Möten, handlingar och protokoll

Här finns information om möten, handlingar och protokoll för politiska organ, bolag och rådgivande organ i kommunen.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut ojusterade. Det justerade protokollet finns att tillgå hos respektive nämnd.

Sammanträdesdatum

 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Sammanträdesdatum

 • 15 september
 • 13 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Sammanträdesdatum

 • 2 september
 • 16 september
 • 7 oktober
 • 28 oktober
 • 25 november

Sammanträdesdatum

 • 2 september
 • 16 september
 • 8 oktober (ändrat från 7 oktober)
 • 21 oktober
 • 4 november
 • 18 november
 • 2 december
 • 16 december

Sammanträdesdatum

 • 17 september
 • 22 oktober
 • 19 november

Sammanträdesdatum

 • 17 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Sammanträdesdatum

 • 3 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 2 december

Sammanträdesdatum

 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 21 december

Sammanträdesdatum

 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Sammanträdesdatum

 • 1 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Sammanträdesdatum

 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november

Sammanträdesdatum

 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 10 december

Sammanträdesdatum

 • 3 september
 • 1 oktober
 • 4 november
 • 26 november

Söderåsens samordningsförbund erbjuder en gemensam arena för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Bjuvs kommun och Åstorps kommun, där parterna kan verka tillsammans och ta ett gemensamt ansvar utifrån individuella behov och lokala förutsättningar.

Sammanträdesdatum

 • 18 augusti
 • 20 oktober
 • 15 december

Sammanträdesdatum

 • 25 augusti
 • 29 september
 • 1 december

Sammanträdesplan

 • 30 april (Bolagsstämma)
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 3 december

Sammanträdesplan

 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 3 december

Sammanträdesplan

 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 3 december

Sammanträdesplan

 • 20 augusti
 • 12 november

Sammanträdesplan

 • 11 juni - INSTÄLLT!
 • 10 september
 • 10 december

Sammanträdesplan

 • 12 mars
 • 14 april
 • 27 augusti
 • 26 november

Sammanträdesplan

 • 21 januari
 • 2 februari
 • 2 mars
 • 31 mars
 • 26 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 15 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Kontakt

Senast ändrad • 2020-09-15