Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Bygg- och miljönämndens protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll och kallelser från bygg- och miljönämnden.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut ojusterade. Det justerade protokollet finns att tillgå på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tidigare års protokoll och kallelser

Här kan du läsa bygg- och miljönämndens protokoll och kallelser från denna och förra mandatperioden. Om du letar efter ett dokument från tidigare år är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-06-17