Kommunstyrelsens protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll och kallelser från kommunstyrelsen.

Intresserad allmänhet ges möjlighet att närvara under femton minuter i början av sammanträdet, efter val av justerare men innan den egentliga handläggningen, för att ställa frågor om de ärenden som är upptagna på dagordningen och som inte avser myndighetsutövning eller är föremål för sekretess enligt sekretesslagen.

Efter denna frågestund genomförs sammanträdet inom stängda dörrar.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut ojusterade. Det innebär att protokollsanteckningar, skriftliga reservationer och eventuellt antecknade avvikande meningar inte alltid kommer att synas i den digitala upplagan.

Det justerade protokollet finns att tillgå på kommunkansliet.

Tidigare års handlingar från kommunstyrelsen

Kontakt

Senast ändrad • 2020-05-04