Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Kommunstyrelsens protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll och kallelser från kommunstyrelsen.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut ojusterade. Det innebär att protokollsanteckningar, skriftliga reservationer och eventuellt antecknade avvikande meningar inte alltid kommer att synas i den digitala upplagan.

Det justerade protokollet finns att tillgå på kommunkansliet.

Tidigare års handlingar från kommunstyrelsen

Kontakt

Senast ändrad • 2020-06-10