Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Kultur- och fritidsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll och kallelser från kultur- och fritidsnämnden.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut ojusterade. Det justerade protokollet finns att tillgå på bildningskontoret.

Tidigare års protokoll och kallelser

Här kan du läsa kultur- och fritidsnämndens protokoll och kallelser från denna och förra mandatperioden. Om du letar efter ett dokument från tidigare år är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-04-28