Revisionens protokoll och granskningsrapporter

Kommunrevisionen består av fem förtroendevalda revisorer, valda av kommunfullmäktige.

Revisionens uppgift är att granska att de kommunala nämnderna och bolagen lever upp till de krav som ställs inom respektive verksamhetsområde.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut ojusterade. Det justerade protokollet finns att tillgå på kommunkansliet.

Tidigare års protokoll

Tidigare års granskningsrapporter

Kontakt

Senast ändrad • 2021-11-03