Faktura till Åstorps kommun

Här får du som leverantör till kommunen information om vad du ska tänka på vid fakturering.

Fakturor till Åstorps kommun måste vara elektroniska. Åstorps kommun är registrerad i PEPPOL, som är ett regelverk skapat inom EU avsett för elektronisk handel och e-inköp.

Fakturor till Åstorps kommun tillställs:

Åstorps kommun
265 80 Åstorp

Åstorps kommuns organisationsnummer är: 212000-0936.

Kommunikationsuppgifter

Moms/VAT-nummer

GLN

PEPPOL-ID

SE212000093601

7300009058402

0007:2120000936

Ange alltid referensnummer

Referensnummer eller kod är ett åttasiffrigt nummer och ska alltid anges på e-fakturor som du skickar till oss. Beställaren är skyldig att uppge referensnummer vid beställning eller inköp.

Observera att referensnumret består av åtta siffror och det ska inte stå någon text innan eller efter sifforna. Ändras formatet eller står den i fel fält så förlorar vi den automatiska avläsningen i systemet.

Vi tar bara emot elektroniska fakturor

Kravet på e-faktura gäller sedan den 1 april 2019 när en ny lag trädde i kraft. Det gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan datumet för ny lag, omfattas inte retroaktivt av lagen. Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med kommunen så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut.

Kostnadsfritt erbjudande via InExchange

Det finns möjlighet för våra leverantörer, som inte har en permanent lösning för att skicka e-faktura, att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor på InExchange Network, som är Åstorps kommuns samarbetspartner.

Senast ändrad • 2024-01-22

Kontakt