Äldre protokoll

Här finns protokoll för politiska organ, bolag och rådgivande organ i kommunen under 2022.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut utan namnteckningar istället för ett inskannat dokument. En kopia av det justerade protokollet finns att tillgå hos respektive nämnd.

Kontakta oss för att ta del av protokoll från 2021 och tidigare.

Protokoll

Förbund och bolag

Kontakt

Senast ändrad • 2023-08-21

Kontakt