Bildningsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll och kallelser från bildningsnämmnden.

Bildningsnämnden har öppna sammanträden, vilket innebär att allmänheten kan sitta med och lyssna på sammanträdet. Som allmänhet får du möjlighet att ställa frågor under frågestunden.

Regler under sammanträdet

För att bildningsnämndens ledamöter ska kunna fullföra sitt uppdrag på bästa sätt förväntas du som allmänhet att följa vissa regler.

  • Du får delta på sammanträdet, men inte yttra dig i eller om ärenden.
  • Det är förbjudet att fotografera eller spela in sammanträdet utan samtycke från bildningsnämnden
  • Ömsesidig respekt mellan mötets deltagare och åhörare. Båda parter ska respektera varandras intressen och åsikter.
  • Önskar du att lämna sammanträdet innan det avslutas räcker du upp handen och väntar tills en tjänsteman eskorterar dig ut.
  • Om du stör sammanträdet har nämndens ordförande rätt att avvisa dig från sammanträdessalen.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut ojusterade. Det justerade protokollet finns att tillgå på bildningskontoret.

Tidigare års protokoll och kallelser

Här kan du läsa bildningsnämndens protokoll och kallelser från denna och förra mandatperioden. Om du letar efter ett dokument från tidigare år är du välkommen att kontakta oss.

Senast ändrad • 2022-11-09

Kontakt