Kommunfullmäktiges protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll och kallelser från kommunfullmäktige.

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunfullmäktige har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut ojusterade. Det justerade protokollet finns att tillgå på kommunkansliet.

Tidigare års protokoll och kallelser

Här kan du läsa fullmäktiges protokoll och kallelser från denna och förra mandatperioden. Om du letar efter ett dokument från tidigare år är du välkommen att kontakta oss.

Senast ändrad • 2021-12-23

Kontakt