Kommunfullmäktiges samhällsberednings protokoll och kallelser

Samhällsberedningens sammanträden är offentliga för allmänheten.

Vill du delta i ett möte så behöver du vara på plats senast klockan 16.50 för att vi ska kunna släppa in till lokalen som annars är låst. Som allmänhet har du ingen möjlighet att yttra dig utan tillåtelse från ordförande.

Sammanträden hålls vanligtvis i Stationshuset från klockan 17:00, den dag som framgår av möteskalendern.Det framgår alltid av kallelsen var mötet ska hållas.

Tidigare års protokoll och kallelser

Senast ändrad • 2021-12-23

Kontakt