Kommunstyrelsens protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll och kallelser från kommunstyrelsen.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl upp utan namnteckningar. Det innebär att innan september 2020 kommer protokollsanteckningar, skriftliga reservationer och eventuellt antecknade avvikande meningar bakåt i tiden inte alltid att synas i den digitala upplagan.

Det justerade protokollet finns att tillgå på kommunkansliet.

Tidigare års handlingar från kommunstyrelsen

Senast ändrad • 2021-12-23

Kontakt