Kultur- och fritidsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll och kallelser från kultur- och fritidsnämnden.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut ojusterade.

 

Öppna sammanträden

Kultur- och fritidsnämnden har öppna sammanträden, vilket innebär att allmänheten kan sitta med och lyssna på sammanträdet. För att ledamöterna ska kunna fullföra sitt uppdrag på bästa sätt förväntas du som allmänhet att följa vissa regler:

  • Det är strikt förbjudet att fotografera eller spela in nämndenssammanträde utan samtycke.
  • Önskar du att lämna sammanträdet innan det avslutas räcker du upp handen och väntar tills att en tjänsteman eskorterar dig ut.
  • Om du stör sammanträdet, har nämndens ordförande rätt att avvisa dig från sammanträdessalen.
  • Ömsesidig respekt gäller mellan mötets deltagare och åhörare. Båda parter ska respektera varandras intressen och åsikter.
  • Du får delta på sammanträdet, men får inte yttra dig i eller om ärenden. Ärenden som omfattas av sekretess sker alltid bakom stängda dörrar

Tidigare års protokoll och kallelser

Här kan du läsa kultur- och fritidsnämndens protokoll och kallelser från denna och förra mandatperioden. Om du letar efter ett dokument från tidigare år är du välkommen att kontakta oss.

Senast ändrad • 2021-12-23

Kontakt