Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för samråd och information mellan Åstorps kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen.

Pensionärsrådet, arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i kommunens nämnder och förvaltningar. Genom pensionärsrådet ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser, genom att rådet ger kommunens politiker synpunkter och förslag på aktuella ärenden.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut ojusterade. Det justerade protokollet finns att tillgå på kommunkansliet.

Pensionärsrådets protokoll

Senast ändrad • 2022-12-05

Kontakt