Socialnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll och kallelser från socialnämnden.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut ojusterade. Det justerade protokollet finns att tillgå på kommunkansliet.

Öppna sammanträden

Socialnämnden har öppna sammanträden, vilket innebär att allmänheten kan sitta med och lyssna på sammanträdet. För att socialnämndens ledamöter ska kunna fullföra sitt uppdrag på bästa sätt förväntas du som allmänhet att följa vissa regler:

  • Det är strikt förbjudet att fotografera eller spela in socialnämndens sammanträde utan samtycke från socialnämnden.
  • Önskar du att lämna sammanträdet innan det avslutas räcker du upp handen och väntar tills att en tjänsteman eskorterar dig ut.
  • Om du stör sammanträdet, har nämndens ordförande rätt att avvisa dig från sammanträdessalen.
  • Ömsesidig respekt gäller mellan mötets deltagare och åhörare. Båda parter ska respektera varandras intressen och åsikter.
  • Du får delta på sammanträdet, men får inte yttra dig i eller om ärenden. Ärenden som omfattas av sekretess sker alltid bakom stängda dörrar.

Tidigare års protokoll och kallelser

Här kan du läsa socialnämndens protokoll och kallelser från denna och förra mandatperioden. Om du letar efter ett dokument från tidigare år är du välkommen att kontakta oss.

Senast ändrad • 2021-12-23

Kontakt