Handlingar och protokoll

Här finns information om handlingar och protokoll för politiska organ, bolag och rådgivande organ i kommunen.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut utan namnteckningar istället för ett inskannat dokument. En kopia av det justerade protokollet finns att tillgå hos respektive nämnd.

Här hittar du protokoll och kallelser från och med 2023.

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunfullmäktige har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Protokoll

Kallelser

Kommunrevisionen består av fem förtroendevalda revisorer, valda av kommunfullmäktige.

Revisionens uppgift är att granska att de kommunala nämnderna och bolagen lever upp till de krav som ställs inom respektive verksamhetsområde.

Protokoll

Granskningsrapporter

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för samråd och information mellan Åstorps kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen.

Pensionärsrådet, arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i kommunens nämnder och förvaltningar. Genom pensionärsrådet ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser, genom att rådet ger kommunens politiker synpunkter och förslag på aktuella ärenden.

Protokoll

Kallelser

Åstorp och Klippan har en gemensam räddningsnämnd där Åstorp är värdkommun. Här hittar du protokoll och kallelser från räddningsnämnden.

Protokoll

Kallelser

Tidigare års protokoll

Du kan hitta föregående års protokoll här Öppnas i nytt fönster..

Om du letar efter ett dokument från tidigare år är du välkommen att kontakta oss här Öppnas i nytt fönster..

Protokoll

Förbund och bolag

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Söderåsens samordningsförbund erbjuder en gemensam arena för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Bjuvs kommun och Åstorps kommun, där parterna kan verka tillsammans och ta ett gemensamt ansvar utifrån individuella behov och lokala förutsättningar.

Protokoll

Övrig information

Webbsändningar

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds, du kan även ta del av tidigare webbsändningar här på astorp.se. Besök vår sida för webbsändningar för att ta del av kommunfullmäktiges sammanträden.

Om kommunfullmäktige

Mer information om kommunfullmäktige hittar du nedan.

Nämnder

Sammanträdesdatum och information om kommunens nämnder och politiker i respektive nämnd hittar du här:

Kommunrevisionen

Information om revisionen och vad dess funktion är hittar du nedan.

Rådgivande organ

Information om kommunens rådgivande organ hittar du nedan.

Kommunala bolag

Information om våra kommunala bolag hittar du nedan.

Senast ändrad • 2023-02-02

Kontakt