Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och det enda organ i kommunen som väljs direkt av medborgarna.

Valresultat 2022 i Åstorps kommun. Sverigedemokraterna 10 mandat, Socialdemokraterna 10 mandat, Moderaterna 7 mandat, Centerpartiet 1 mandat, Liberalerna 1 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat.

Åstorps kommun har 31 invalda ledamöter som representerar sitt parti. Kommunfullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och viktiga ekonomiska frågor så som budget, skatt och årsredovisning. Kommunfullmäktige beslutar också om ansvarsfrihet och val av ledamöter i styrelser och nämnder. Kommunfullmäktiges mandatperiod sträcker sig från den 15 oktober 2022 till den 14 oktober 2026.

Offentliga sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och hålls i kulturhuset Björnen om ingen annan särskild lokal har angivits på kallelsen.

Mandat i kommunfullmäktige efter valet 2022

Politiskt parti

Mandat

Centerpartiet

1

Liberalerna

1

Kristdemokraterna

1

Vänsterpartiet

1

Moderata samlingspartiet

7

Socialdemokraterna

10

Sverigedemokraterna

10

Samtliga partier

31


Koalition

Under mandatperioden 2022-2026 styrs kommunen genom en koalition mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Koalitionen innehar 18 mandat av totalt 31 mandat i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige - ledamöter

Förtroendevald

Parti

Uppdrag

Wiveca Andreasson

M

Ledamot

Malin Karlsson

M

Ledamot

Martin Sjöström

M

Ordförande

Janet Norbäck

M

Ledamot

Joakim Sandberg

M

Ledamot

Roger Nielsen

M

Ledamot

Bengt Nilsson

M

Ledamot

Murat Özbalci

C

Ledamot

Åsa Holmén

L

Ledamot

Nils-Göran Nilsson

KD

Ledamot

Linda-Marie Camper

S

Ledamot

Ronny Sandberg

S

Ledamot

Mikael Mårtensson

S

Ledamot

Isabella Dzanko

S

Ledamot

Bitten Mårtensson

S

Ledamot

Menaid Nocic

S

Ledamot

Richard Ridwall

S

Ledamot

Othman Al Tawalbeh

S

Ledamot

Magnus Johansson

S

Ledamot

Lucy Glinka

S

2:e vice ordförande

Gunilla Pellinen

V

Ledamot

Anneli Servin

SD

1:e vice ordförande

Marika Lindberg

SD

Ledamot

Peter Lindberg

SD

Ledamot

Richard Mattson

SD

Ledamot

Harri Rosqvist

SD

Ledamot

Petra Jansdotter

SD

Ledamot

Rolf Lundqvist

SD

Ledamot

Hampus Servin

SD

Ledamot

Glenn Petersson

SD

Ledamot

Stefan Ekberg

SD

Ledamot

Kommunfullmäktige - ersättare

Förtroendevald

Parti

Uppdrag

Clara Holmén

M

Ersättare

Amelie Stenqvist

M

Ersättare

Ulf Söderström

M

Ersättare

Eva Nilsson

M

Ersättare

Annica Vink

C

Ersättare

Mattias Strand

C

Ersättare

Tobias Borg

L

Ersättare

Bodil Hellberg

L

Ersättare

Filip Ekström

KD

Ersättare

Barbro Nielsen

KD

Ersättare

Dafina Lugici

S

Ersättare

Florian Bobocea

S

Ersättare

Thomas Fredriksson

S

Ersättare

Johan Strand

S

Ersättare

Jeannette Figeuroa

S

Ersättare

Sven Ohlsson

V

Ersättare

Gunvor Ekstrand

V

Ersättare

Göran Sjöberg

SD

Ersättare

Anna-Lena Olsson

SD

Ersättare

Hampus Svensson

SD

Ersättare

Marcus Möller

SD

Ersättare

Sten Hugosson

SD

Ersättare


Senast ändrad • 2023-01-17

Kontakt