Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har samordnande uppgifter och kan sägas vara något av en kommunal regering. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter.

Arbetet i styrelsen får en särskild politisk betydelse eftersom det är möjligt att få en överblick över den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder den kommunala och ekonomiska förvaltningen, verkställer fullmäktiges beslut, bereder fullmäktiges ärenden och yttrar sig i samhällsfrågor.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad.

Frågestund i kommunstyrelsen

Intresserad allmänhet ges möjlighet att närvara under femton minuter i början av sammanträdet, efter val av justerare men innan den egentliga handläggningen, för att ställa frågor om de ärenden som är upptagna på dagordningen och som inte avser myndighetsutövning eller är föremål för sekretess enligt offentlighet och sekretesslagen.

Efter denna frågestund genomförs sammanträdet inom stängda dörrar.


Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Förtroendevald

Parti

Funktion

Peter Lindberg

SD

Ordförande

Roger Nielsen

M

1:e vice ordförande

Bitten Mårtensson

S

2:e vice ordförande

Harri Rosqvist

SD

Ledamot

Isabella Dzanko

S

Ledamot

Janet Norbeck

M

Ledamot

Kristoffer Glinka

M

Ledamot

Menaid Nocic

S

Ledamot

Nils-Göran Nilsson

KD

Ledamot

Rolf Lundqvist

SD

Ledamot

Richard Ridwall

S

Ledamot

Sten Hugosson

SD

Ledamot

Sven Ohlsson

V

Ledamot

Anneli Servin

SD

Ersättare

Joakim Sandberg

M

Ersättare

Linda-Marie Camper

S

Ersättare

Othman Al- Tawalbeh

S

Ersättare

Paul Ericsson

M

Ersättare

Reino Persson

V

Ersättare

Stefan Ekberg

SD

Ersättare

Senast ändrad • 2023-01-10

Kontakt