Nämnder, styrelser & bolag

I Åstorps kommun finns följande nämnder, styrelser och bolag. Kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsen och sex nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ska sitta i de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen ska förverkliga.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige.

Nedan finner du information om respektive nämnd, styrelse och bolags presidium.

Här hittar du nämndernas reglemente och delegationsordningar

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver nämndens uppdrag och ansvarsområden.

Kommunstyrelsens presidium

Ordförande: Peter Lindberg (SD)
1:e vice ordförande: Roger Nielsen (M)
2:e vice ordförande: Bitten Mårtensson (S)

Förtroendevalda i Kommunstyrelsen hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Teknik- och sericeutskottets presidium

Ordförande: Joakim Sandberg (M)

Förtroendevalda i Teknik- och serviceutskottet hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bildningsnämndens presidium

Ordförande: Bengt Nilsson (M)
1:e vice ordförande: Sten Hugosson (SD)
2:e vice ordförande: Linda-Marie Camper (S)

Förtroendevalda i Bildningsnämnden hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bygg- och miljönämndens presidium

Ordförande: Joakim Sandberg (M)
1:e vice ordförande: Rolf Lundqvist (SD)
2:e vice ordförande: Menaid Nocic (S)

Förtroendevalda i Bygg- och miljönämnden hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krisledningsnämndens presidium

Ordförande: Peter Lindberg (SD)
1:e vice ordförande: Roger Nielsen (M)
2:e vice ordförande: Bitten Mårtensson (S)

Förtroendevalda i Krisledningsnämnden hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kultur- och fritidsnämndens presidium

Ordförande: Camilla Olsson (M)
1:e vice ordförande: Hampus Servin (SD)
2:e vice ordförande: Johan Strand (S)

Förtroendevalda i Kultur- och fritidsnämnden hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Socialnämndens presidium

Ordförande: Wiveca Andreasson (M)
1:e vice ordförande: Harri Rosqvist (SD)
2:e vice ordförande: Isabella Dzanko (S)

Förtroendevalda i Socialnämnden hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Valnämndens presidium

Ordförande: Hampus Svensson (SD)
1:e vice ordförande: Clara Holmén (M)
2:e vice ordförande: Othman Al-Tawalbeh (S)

Förtroendevalda i Valnämnden hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Helägda bolag

Ordförande: Lennart Fredriksson (S)

Förtroendevalda i bolaget hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ordförande: Lennart Fredriksson (S)

Förtroendevalda i bolaget hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ordförande: Lennart Fredriksson (S)

Förtroendevalda i bolaget hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ordförande: Lennart Fredriksson (S)

Förtroendevalda i bolaget hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Politikerportal

Här hittar du en komplett förteckning på alla som representerar Åstorps kommun i olika organ.

Senast ändrad • 2023-04-24

Kontakt