Rönne å och Ringsjön - en förstudie

Rönne å och Ringsjön ska bli en självklar och attraktiv destination för fiske- och naturturism. Med stöd från Leader och Europeiska Havs-och fiskerifonden har kommunerna Ängelholm, Åstorp, Klippan, Eslöv, Höör och Hörby inlett ett projekt för att undersöka hur området kan utvecklas

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken och knyter därmed samman kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm.

Det här handlar projektet om

Naturturism Rönne å och Ringsjön initierades hösten 2019 som ett samarbete mellan de sex kommunerna. Syftet är att bedriva ett gemensamt arbete för att utveckla fiske- och naturturismen i området.

Naturturismprojektet kommer att pågå fram till mars 2022 och resultera i en förstudie som ger förslag för den fortsatta utvecklingen av naturturismen i området.

Stöd från EU

För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Havs-och fiskeriprogrammet genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Att projektet är ett Leaderprojekt betyder att vi använder oss av den så kallade leadermetoden där en viktig prinicip är att du som är boende och verksam i området ska vara med och påverka och driva utveckling.

Logotyper

Du kan vara med och påverka

Lokala entreprenörer, intresseföreningar och allmänheten bjuds in till att på olika sätt vara med och utveckla besöksnäringen i området. Första steget var webbinarieserien om fiske-och naturturisms som syftade till att att erbjuda kunskap och inspiration på temat och ge en ingång till workshops som planeras äga rum senare under projekttiden.

Varför naturturism kring Rönne å och Ringsjön?

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken. Ringsjön är ett samlingsnamn för Östra Ringsjön, Västra Ringsjön och Sätoftasjön. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framför allt atlantlax, ål och öring.

Idag finns även tre kraftverk i Klippan, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. Genom naturvårdsprojektet Rönne-å-projektet arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å därmed ska vara en fritt flödande å.

Senast ändrad • 2022-01-13

Kontakt