Tryggare Åstorp

Tryggare Åstorp syftar till att öka trygghetskänslan hos kommunens invånare.

Ökad trygghet i Åstorps kommun är en programförklaring som består av fem mål som ska ge en ökad trygghet hos kommunens invånare.

Målen är:

  • Att alla barn får en trygg uppväxt
  • Att alla kommuninvånare blir självförsörjande och är i sysselsättning
  • Att alla kommuninvånare har en bostad
  • Att Åstorp blir drogfritt
  • Att alla kommuninvånare ska känna trygghet

Varje mål har en arbetsgrupp där aktörer som arbetar för att bidra till att målen nås. Åstorps kommuns alla förvaltningar, näringsliv, föreningsliv och region finns med i arbetsgrupperna.

Programförklaringen leds av en styrgrupp som har det övergripande ansvaret för att genomföra och leder och fördelar arbetet inom arbetsgrupperna.

Flera satsningar i Tryggare Åstorp

Sedan projektet startades i september 2019 har flera samverkansinsatser genomförts och arbetet fortsätter. Bland annat pågår ett arbete för att motverka oseriösa hyresvärdar, våld i nära relationer och hjälpa fler kommuninvånare att få ett boende. En annan viktig del i Tryggare Åstorp är det fortsätta samarbetet med ungdomsrådet i Åstorp. 

Varför en programförklaring?

Under 2018 presenterades rapporter som visade att Åstorps kommun har en ökad segregation, ett ökat drogmissbruk och en ohållbar boendesituation för nyanlända. Åstorps kommun startade därför en gemensam satsning för att skapa förutsättningar för kommuninvånare att känna sig hemma och trygga i Åstorp.

Senast ändrad • 2020-12-07